carnival 2490699 640Obec Světlá Hora a Světelská pohoda vás zvou na MASOPUSTNÍ OBCHŮZKU, která bude zahájena v sobotu 22. února 2020 v 10.00 hod. u obecního úřadu. Zveme všechny, kteří se chtějí průvodu zúčastnit a nemají masku, aby přišli v 9.00 hod. do přístavby MŠ, kde budou připraveny tradiční masky a jistě si některou vyberete. Také budeme rádi, pokud si vyrobíte vlastní masku a přijdete do průvodu.

masked ball 1176141 640Obec Světlá Hora a Světelská pohoda vás zvou na MAŠKARNÍ ZÁBAVU, která se koná v sobotu 22. února 2020 v sále kulturního střediska ve Světlé Hoře. Příchozí od 19.30 do 20.00 hod. obbdrží zdarma přivítací drink. Je připraveno občerstvení a bohatá tombola, dále soutěž masek jednotlivců i skupin. K tanci vám zahraje skupina RECEPT z Opavy.

hat 3128511 640Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora vás srdečně zve na MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se bude konat ve čtvrtek 27. února 2020 od 15.00 DO 17.00 hod. v kulturním sále ve Světlé Hoře. Pro děti budou připraveny zábavné hry a soutěže. Občerstvení zajištěno.

hands 2906458 640V rámci svépomocné skupiny pečujících o osoby s Alzheimerovou chorobou jste zváni na BESEDU NA TÉMA "PEČUJ DOMA S PŘÍSPĚVKEM NA PÉČI", která se koná ve čtvrtek 26. 03. 2020 od 16.00 do 17.00 hod. v konferenčím sále v budově bývalého ARSU (Tř. Dr. E. Beneše 21, Bruntál, 3. patro). Besedou bude provázet Mgr. Andrea Pražáková, Dis. Plakátek k akci s podrobnějšími informacemi naleznete zde

thermometer 1539191 640Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje nám zaslala informační leták k epidemickému výskytu pneumonií, způsobených novým koronavirem, který naleznete zde.

Prevence kopíruje všeobecná doporučení pro respirační onemocnění: vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním, mýt si často ruce vodou a mýdlem, pokud nejsou dostupné, lze použít dezinfekční gely na bázi alkoholu, lidé s akutním respiračním onemocněním by měli dodržovat „etiketu kašle“ – dostatečná vzdálenost od jiných osob, krýt ústa a nos kapesníkem (kašlat a kýchat případně do rukávu).

fields 4411970 640Na základě sdělení Katastrálního pracoviště Bruntál oznamujeme, že bude zahájena OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM. Obnovou bude převážně dotčen pouze intravilán katastrálního území Světlá ve Slezsku a dále částečně hranice mezi kat. územími Světlá ve Slezsku a Andělská Hora ve Slezsku, Světlá ve Slezsku a Malá Véska a Světlá ve Slezsku a Stará Rudná. Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v květnu 2020. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů předem. Podrobné informace naleznete zde