topography 813844 640Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že se v k.ú. Světlá ve Slezsku přistoupilo k REVIZI SÍTĚ BODŮ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE a jeho případnému doplnění. Tyto práce jsou součástí činností na obnově katastrálního operátu novým mapováním ve výše uvedeném katastrálním území. Podrobné informace a poučení vlastníka nemovitostí naleznete zde

fields 4411970 640Na základě sdělení Katastrálního pracoviště Bruntál oznamujeme, že bude zahájena OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM. Obnovou bude převážně dotčen pouze intravilán katastrálního území Světlá ve Slezsku a dále částečně hranice mezi kat. územími Světlá ve Slezsku a Andělská Hora ve Slezsku, Světlá ve Slezsku a Malá Véska a Světlá ve Slezsku a Stará Rudná. Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v květnu 2020. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů předem. Podrobné informace naleznete zde

pottery 1139047 640Tradiční KURZ KERAMIKY se bude konat v pátek 17. ledna 2020 od 17.00 hod. v přístavbě MŠ ve Světlé Hoře.

clause 684509 640Nové obecně závazné vyhlášky naleznete na webu v sekci "obecní úřad - obecně závazné vyhlášky". Jedná se o vyhlášky týkající se místních poplatků za komunální odpad, psy, z pobytu, ze vstupného, za užívání veřejného prostranství a o nočním klidu. Nový Řád veřejného pohřebiště pak naleznete v sekci "obecní úřad - nařízení obce"

mobilObec nabízí občanům bezplatnou informační službu HLÁŠENÍ ROZHLASU, kdy budeme informace zasílat přímo na váš email, na váš telefon pomocí sms zpráv nebo ve speciální aplikaci. V této službě je možné zasílat informace podrobněji a pravidelněji než prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu, což však bude i nadále zachováno. Informace o možnostech zaregistrování se k této službě naleznete zde 

dog 1210559 640Upozorňujeme majitele psů, kteří mají zaplaceny poplatky, že si mohou na pokladně obce vyzvednout zdarma sáčky na psí exkrementy.