jelen1Římskokatolická farnost Malá Morávka, Obec Světlá Hora a Myslivecké sdružení Anenský vrch vás srdečně zvou na Hubertskou mši B dur, kterou zahraje soubor loveckých trubačů Pagáči a zpěvem je doprovodí Pěvecký sbor města Vrbna a která se bude konat v sobotu 21. října 2017 od 14.00 hod. v kostele sv. Barbory a Kateřiny ve Světlé Hoře. Po mši bude zajištěno občerstvení v pohostinství "U Piška". Doprovodným programem je fotografická výstavava přírody Jesenicka a expozice lesnických a mysliveckých předmětů. Akce se koná v rámci oslav výročí 750 let obce Světlá Hora.Srdečně jste zváni! Plakátek k akci

JOG568417 volby8Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek 20. a v sobotu 21. října 2017.  Informace o způsobu hlasování naleznete zde. Kompletní informace k volbám jsou průběžně zveřejňovány na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/ v sekci volby.

cez

ČEZ Distribuce a.s. upozorňuje občany na povinost k ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ, a to do 15. listopadu 2017. Podrobné informace naleznete v letáku

WAG6d2dc1 3KapleNejsvtjTrojice

Stále jste zváni na výstavu v kapli Nejsvětější Trojice v Suché Rudné nazvanou STOPY TĚŽBY ZLATA V KRAJINĚ ANDĚLSKOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU. Výstava je prodloužena do 31. října 2017! Kaple je na vyžádání zpřístupněna po tel.dohodě na tel. č. 602 760 334 nebo 604 962 001. Plakátek k akci naleznete zde

Obec Světlá Hora získala z Integrovaného operačního programu dotaci na nákup nového hardwaru (byl pořízen nový server, diskové pole, firewall…) i softwaru (Ginis, Office), pro zefektivnění chodu úřadu i pro svou nezbytnou činnost.

Vše bylo pořízeno z projektu „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ z výzvy č. 22.

Po dvou letech rutinního provozu můžeme konstatovat, že je projekt nemalým přínosem chodu úřadu. Proces digitalizace dokumentů na skenovací lince je plně využíván a zjednodušuje se tok dokumentů na úřadě i jejich následné zpracování. Díky sjednocení agendových informačních systémů jsme dosáhli jednotného prostředí, pro většinu prováděných činností na úřadě.

Tento informační systém komunikuje se všemi registry veřejné správy, které jsou nezbytné pro chod Obce Světlá Hora. Jeden z problémů dnešní doby – bezpečné připojení k internetu – má obec vyřešen díky firewallu, který byl pořízen v rámci tohoto dotačního titulu.

  logo iop

znak1Vážení občané, oslavy 750 let obce Světlá Hora, které se konaly ve dnech 11. - 13. srpna 2017 jsou úspěšně za námi. Děkujeme Vám, že jste slavili v hojném počtu s námi! Fotografie z oslav naleznete na těchto stránkách v sekci "fotogalerie"nebo na facebooku obce.