Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o stanovení školského obvodu obce Světlá Hora dle zákona č.561/2004 Sb.

I.
Základní ustanovení

 Obec Světlá Hora touto obecně závaznou vyhláškou stanovuje ve smyslu § 178, odst.l, písm.b zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ k zajištění plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obce školský obvod pro spádovou školu Základní a mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál.

 

II.
Vymezení školského obvodu obce

 Obec Světlá Hora stanovuje ve smyslu § 178, odst. 2, písm.c zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ jako školský obvod pro spádovou školu Základní a mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál území obce Světlá Hora a všech jejích místních částí, to je : Světlá, Dětřichovice, Suchá Rudná, Stará Voda a Podlesí

 

III.
Ostatní ustanovení

 Případná změna školského obvodu bude provedena se změnou katastrálních hranic obce Světlá Hora.

 

IV.
Platnost

 Platnost této obecně závazné vyhlášky je na dobu neurčitou, změny budou prováděny v souvislosti se změnou platné legislativy .

 

V.
Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti ke dni 1.9.2005

 

Schvalovací doložka:
schváleno ZO dne 27. června 2005 pod č.u. Z - 122/23/2005 bod 1.20..

 

 

Rostislav Harazin                        Radek Kvasnička

  starosta Obce                          místostarosta obce

 

Vyvěšeno dne: 07.07.2005 Sňato dne: 25.07.2005