2/2020

Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č. 2/2020 o místním poplatku ze psů

1/2020

Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

6/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č. 6/2019 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

5/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č.5/2019 o místním poplatku ze vstupného

4/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č.4/2019 o místním poplatku z pobytu

1/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č. 1/2019 o nočním klidu

2/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívávní a odstraňování komunálních odpadů na území obce Světlá Hora

1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích  

OZV 1-2013

příloha č. 1 k OZV 1/2013

4/2012

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Světlá Hora

1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

8/2010

Obecně závazná vyhláška č. 8-2010, kterou se měnila obecně závazná vyhláška č. 1-2002 ze dne 14. 1. 2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků

6/2008

Obecně závazná vyhláška č. 6/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

5/2008

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků

4/2008

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb

1/2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

05/2006

Obecně závazná vyhláška č. 05/2006 o regulativech na územního rozvoje obce Světlá Hora

2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1997 o znaku a praporu obce Světlá Hora a jejich užívání

1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu nákladů Mateřské školy Světlá Hora

4/2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 obce Světlá Hora č. 4/2005 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany obce Světlá Hora při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

2/2005

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o stanovení školského obvodu obce Světlá Hora dle zákona č.561/2004 Sb.

7/2002

Obecně závazná vyhláška č. 7/2002 Řád veřejného pohřebiště

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.