Komise sociální, zdravotní, školství a redakční rady Zpravodaje