calculator 1680905 640Za účelem zabránění shromažďování osob ve frontách při předávání daňových přiznání na podatelnách finačních úřadů je možné daňová přiznání podávat také vložením do některého ze sběrných boxů, umístěných na pracovištích finančních úřadů. V Bruntále je sběrný box přístupný NON STOP. Podrobnější informace naleznete zde

attention 303861 640Pokud jste se v souvislosti s šířením koronaviru ocitli v nařízené karanténě a současně jste v bezvýchodné situaci, kdy nemáte možnost požádat o zajištění nákupu své příbuzné, blízké, známé či sousedy, obec pro občany organizuje pomoc. Můžete se telefonicky obracet od pondělí do pátku, od 7:00 – 9:00 hod. na tel. 554 773 152, 733 732 429 Obecní úřad Světlá Hora. Nabídka se vztahuje pouze k zajištění základních potřeb, tj. zejména nákupu potravin v běžné prodejně.

attention 303861 640

Vláda na svém jednání dne 18. 3. 2020 schválila, že lidé mimo bydliště mají povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály. Dbejte prosím také zvýšené hygieny a dodržujte všechny další pokyny Vlády ČR, např. dodržování bezpečnostních odstupů, nezdržování se ve skupinách apod. Pomáhejme si a buďme k sobě ohleduplní!

attention 303861 640Vláda České republiky dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky. Více zde: Opatření_obecné_povahy_-_ochrana_hranic.pdf

Prodloužení platnosti opatření obecné povahy do 24. 4. 2020 naleznete zde 

attention 303861 640Ordinace MUDr. Naděždy Ryšánkové ve Světlé Hoře je uzavřena.
V Bruntále je ambulance v odpoledních hodinách uzavřena. Prosíme výhradně o telefonický kontakt + akutní pacienti po domluvě.

Ordinace zubní lékařky MUDr. Boženy Markové ve Světlé Hoře bude až do odvolání uzavřena.

mac 459196 640Vážení klienti, s ohledem na epidemii koronaviru a vyhlášený stav nouze výrazně omezujeme servis našich pracovníků u klientů na místě. Odloženy budou zejména:

  • nové přípojky
  • zásahy u uživatelských problémů (poškozený datový kabel v bytě, resetovaný router, zavirovaný počítač...)
  • dovoz a instalace nového hardwaru (routery), montáže datových rozvodů atd.

Žádám Vás proto o zvýšenou opatrnost při užívání našich služeb. Prioritou je pro nás zdraví našich pracovníků a provoz sítě jako celku. O její údržbu se samozřejmě budeme starat i nadále. Aktuálně nelze odhadnout, jak dlouho bude tento stav trvat. O změnách Vás budeme informovat. Děkuji za pochopení. Tomáš Nedbal MX-NET Telekomunikace s.r.o. Větrná 1809/18, 792 01 BRUNTÁL tel.: (+420) 776 267 744, web: www.mx-net.cz

attention 303861 640Z důvodu ochrany zdraví obyvatel obce se dočasně zakazuje vstup na dětské hřiště.

attention 303861 640Vláda ČR vyhlásila na území státu NOUZOVÝ STAV ode dne 12. 3. 2020 od 14.00 hod. na dobu 30 dnů. Prodlouženo do 11. 4. 2020 !

Výběr opatření v Česku v souvislosti s výskytem koronaviru ke dni 12. 3. 2020 naleznete zde

Mimořádná opatření k dočasnému zavedení ochrany vnitřních hranic ČR ke dni 12. 3. 2020 naleznete zde.

Informace ohledně škol a školských zařízení ke dni 12. 3. 2020 naleznete zde. Více, vč. doporučeného postupu a tiskopisů na https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Informace o omezení dopravy ze dne 12. 3. 2020 naleznete zde

Informace ke karanténě a jak se v ní chovat ze dne 10. 3. 2020 naleznete zde.

Aktuální informace k uzavření škol z 10. 3. 2020 zde. Informace k doručování zásilek Českou poštou zde.

Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat.

games 2801332 640Upozorňujeme rodiče, že od pondělí 16. března 2020 je MŠ ve Světlé Hoře až do odvolání UZAVŘENA!

fields 4411970 640Na základě sdělení Katastrálního pracoviště Bruntál oznamujeme, že bude zahájena OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM. Obnovou bude převážně dotčen pouze intravilán katastrálního území Světlá ve Slezsku a dále částečně hranice mezi kat. územími Světlá ve Slezsku a Andělská Hora ve Slezsku, Světlá ve Slezsku a Malá Véska a Světlá ve Slezsku a Stará Rudná. Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v květnu 2020. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů předem. Podrobné informace naleznete zde

topography 813844 640Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že se v k.ú. Světlá ve Slezsku přistoupilo k REVIZI SÍTĚ BODŮ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE a jeho případnému doplnění. Tyto práce jsou součástí činností na obnově katastrálního operátu novým mapováním ve výše uvedeném katastrálním území. Podrobné informace a poučení vlastníka nemovitostí naleznete zde