bride 1837148 640S účinností od 25. května 2020 bude možno provádění sňatečných obřadů - svateb s maximálním počtem 300 osob (včetně oddávajího a matrikářky). Snoubenci v průběhu obřadu nejsou povinni nosit roušku. Účastníci obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob. Případné další informace vám poskytne matrikářka na tel. č. 554 773 150.