topography 813844 640Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že se v k.ú. Světlá ve Slezsku přistoupilo k REVIZI SÍTĚ BODŮ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE a jeho případnému doplnění. Tyto práce jsou součástí činností na obnově katastrálního operátu novým mapováním ve výše uvedeném katastrálním území. Podrobné informace a poučení vlastníka nemovitostí naleznete zde