fields 4411970 640Na základě sdělení Katastrálního pracoviště Bruntál oznamujeme, že bude zahájena OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM. Obnovou bude převážně dotčen pouze intravilán katastrálního území Světlá ve Slezsku a dále částečně hranice mezi kat. územími Světlá ve Slezsku a Andělská Hora ve Slezsku, Světlá ve Slezsku a Malá Véska a Světlá ve Slezsku a Stará Rudná. Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v květnu 2020. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů předem. Podrobné informace naleznete zde