clause 684509 640Nové obecně závazné vyhlášky naleznete na webu v sekci "obecní úřad - obecně závazné vyhlášky". Jedná se o vyhlášky týkající se místních poplatků za komunální odpad, psy, z pobytu, ze vstupného, za užívání veřejného prostranství a o nočním klidu. Nový Řád veřejného pohřebiště pak naleznete v sekci "obecní úřad - nařízení obce"