Bližší informace a vzory kandidátních listin jsou zveřejněny na webových stránkách registračního úřadu - Města Bruntál

http://www.mubruntal.cz/volby-2018-do-nbsp-zastupitelstev-obci/d-965444#link6