Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb.

v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. oznamujeme, že dokumenty svazku obcí "Bruntálsko" jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách MAS Hrubý Jeseník v sekci Bruntálsko, podsekci Úřední deska Bruntálska

http://mashj.cz/bruntalsko/

Dokumenty jsou zveřejňovány do 30 dnů od jejich schválení příslušným orgánem svazku obcí. V listinné podobě jsou dokumenty k dispozici v kanceláři OÚ Široká Niva u účetní svazku obcí, na adrese Široká Niva 79, tel. 554 777 128.

Jedná se o tyto dokumenty :

- návrhy střednědobých rozpočtových výhledů, návrhy rozpočtů, návrhy Závěrečných účtů

- schválené rozpočtové výhledy (zveřejňovány podle § 3, odst. 4)

- schválené rozpočty DSO na aktuální období (zveřejňovány podle § 11, odst . 4)

- schválená rozpočtová opatření (zveřejňovaná podle § 11, odst. 4)

- Závěrečný účet DSO za aktuální období

Květa Kubíčková
předsedkyně svazku