Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Světlá Hora zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – před vchodem do budovy obecního úřadu
 • na internetové úřední desce na adrese: www.svetlahora.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách


Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě ve Světlé Hoře v úředních dnech a v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 554 773 150


Písemně

 • na adrese: část Světlá 374, Světlá Hora 793 31


Elektronickou poštou

 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)


Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 

pdfVýroční zpráva za rok 2013

pdfVýroční zpráva za rok 2014

pdfVýroční zpráva za rok 2015

pdfVýroční zpráva za rok 2016

 

 

pdfCeník úhrad za poskytování informací

 

Poskytnuté informace 2017

01. pdfoush-565-2017.pdf

02. pdfoush-960-2017.pdf

03. pdfoush_1863_2017.pdf

04. pdfoush_1870_2017.pdf

05. oush-2204-2017

06. oush-2044-2017

07. oush-2258-2017

08.oush-2424-2017

09. oush-2633-2017

10.oush-2783-2017

11.oush-2884-2017

12.oush-2895-2017

13.oush-2976-2017