vánoční zpěv1Ve středu 13. prosince od 18.00 hod. se popáté zapojíme do celostátně vyhlašované akce ĆESKO ZPÍVÁ KOLEDY. Přijďte si společně s námi a dětmi ze ZŠ zazpívat k vánočnímu stromu a hlavně si odpočinout od předvánočního shonu. Opět bude připraveno něco dobré pro zahřátí pro děti i dospělé. Srdečně vás zve Světelská pohoda a Obec Světlá Hora.

volebni urnaVolba prezidenta České republiky se bude konat 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo), případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018. Informace k vydávání voličských průkazů naleznete zde. Žádost o vydání voličského průkazu naleznete zde.

DVR47c262 vanoce stromPřijďte si poslechnout "Českou mši vánoční" od Jakuba Jana Ryby do kaple Nejsvětější Trojice v Suché Rudné v pátek 29.  prosince 2017 od 17.00 hod. Účinkovat budou členové Státní opery Praha. Srdečně Vás zve Zkrášlovací spolek Suchá Rudná.

Registrační číslo: MS2014+: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002185

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“.

Předmětem projektu je realizace protipovodňových opatření formou dodávky, montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování, informování, dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro obec Světlá Hora. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany. Akce bude realizována v termínu do 30.9.2018.

Cílem projektu protipovodňových opatření je úspěšná realizace projektu spočívající ve zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Světlá Hora.

Výsledkem projektu bude realizovat preventivní opatření proti povodním na ochranu 348 obyvatel.

CZ RO B C 002

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002188

Moravskoslezský kraj poskytl obci Světlá Hora dotaci v rámci dotačního programu „Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ maximálně ve výši 477 000,-Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice v obci Světlá Hora“.

Akce bude realizována v roce 2018.

Cílem projektu je posílit vybavenost a odolnost požární zbrojnice v obci Světlá Hora za účelem zvýšení připravenosti JSDHO k řešení a řízení rizik a katastrof, jež povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí v obci a jejich okolí.

 Mezi specifické cíle lze zařadit:

  • zvýšení akceschopnosti JSDHO Světlá Hora a kvality služeb poskytovaných občanům obce a okolí (lepší vybavenost)
  • snížení počtu zemřelých, zraněných a škod na majetku občanů
  • zlepšení pracovního prostředí a podmínek k výkonu služby SDH
  • úspora energie na vytápění objektu HZ
  • ochrana životního prostředí (snížení emisí skleníkových plynů)
  • zhodnocení nemovitosti v majetku obce Světlá Hora

Výsledkem projektu bude efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí. Výsledkem projektu bude dále zrekonstruovaná odolná a plně vybavená požární zbrojnice s odstavnou plochou pro 3 hasičské vozy, s novými zateplenými elektrickými garážovými vraty, nainstalovanou technologií odsávání plynů, přístavbou věže na sušení hadic, novým zázemím hasičů s kompletně novou elektroinstalací (vč. akustické a vizuální poplachové signalizace, nouzového osvětlení) a zdravotechnikou (sanitární zařízení včetně nových vodovodů a splaškové kanalizace) se zateplením obvodových zdí, podlah a stropů, výměnou okenních a dveřních výplní (energetická náročnost budovy dosahující dle PENB klasifikační třídu C – úsporná energetická náročnost).

 logo msk

Název projektu: Konsolidace IT a nové služby TC obcí

Obec Světlá Hora získala z Integrovaného operačního programu dotaci na nákup nového hardwaru (byl pořízen nový server, diskové pole, firewall…) i softwaru (Ginis, Office), pro zefektivnění chodu úřadu i pro svou nezbytnou činnost.

Vše bylo pořízeno z projektu „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ z výzvy č. 22.

Po dvou letech rutinního provozu můžeme konstatovat, že je projekt nemalým přínosem chodu úřadu. Proces digitalizace dokumentů na skenovací lince je plně využíván a zjednodušuje se tok dokumentů na úřadě i jejich následné zpracování. Díky sjednocení agendových informačních systémů jsme dosáhli jednotného prostředí, pro většinu prováděných činností na úřadě.

Tento informační systém komunikuje se všemi registry veřejné správy, které jsou nezbytné pro chod Obce Světlá Hora. Jeden z problémů dnešní doby – bezpečné připojení k internetu – má obec vyřešen díky firewallu, který byl pořízen v rámci tohoto dotačního titulu.

  logo iop