internetKrajský úřad Moravskoslezského kraje nás požádal o spolupráci při zjišťování skutečné poptávky po využití internetu domácnostmi formou krátkého dotazníku. Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Zároveň se zvažuje příprava dotačního programu na poskytování "voucherů" na vysokorychlostní internet do domácností v Moravskoslezském kraji. Prosíme vás tedy o vyplnění dotazníku, který je přístupný na : http://grantthornton.eu/pruzkumint/