szdcSpráva železniční dopravní cesty upozorňuje občany, že během letních prázdnin bude probíhat VÍKENDOVÝ PROVOZ NA REGIONÁLNÍ TRATI Bruntál - Malá Morávka. V zájmu zajištění bezpečnosti upozorňují na nutnost dodržování zákazu vstupu nepovolaných osob do obvodu dráhy, mimo místa veřejnosti přístupná (železniční přechody, přejezdy, nástupiště a přístupové cesty k nim) a dodržování pravidel sinilčního provozu a dopravního značení na železničních přejezdech předmětné dráhy! Celý dopis, včetně dnů, kdy bude provoz na trati probíhat, naleznete zde