Název projektu: Konsolidace IT a nové služby TC obcí

Obec Světlá Hora získala z Integrovaného operačního programu dotaci na nákup nového hardwaru (byl pořízen nový server, diskové pole, firewall…) i softwaru (Ginis, Office), pro zefektivnění chodu úřadu i pro svou nezbytnou činnost.

Vše bylo pořízeno z projektu „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ z výzvy č. 22.

Tříletý provoz dokazuje velký přínos pro samotný bezproblémový chod úřadu. Pro správu většiny agend obce je plně využíván informační systém, který provádí proces digitalizace dokumentů již na vstupu do organizace. Tím se výrazně usnadnil tok informací.

Díky firewallu, který byl také pořízen v rámci dotačního titulu, má obec zabezpečené připojení do internetu, a je tak chráněna před útoky z něj.

 

  logo iop