Název projektu: Konsolidace IT a nové služby TC obcí

Obec Světlá Hora získala z Integrovaného operačního programu dotaci na nákup nového hardwaru (byl pořízen nový server, diskové pole, firewall…) i softwaru (Ginis, Office), pro zefektivnění chodu úřadu i pro svou nezbytnou činnost.

Vše bylo pořízeno z projektu „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ z výzvy č. 22.

Po dvou letech rutinního provozu můžeme konstatovat, že je projekt nemalým přínosem chodu úřadu. Proces digitalizace dokumentů na skenovací lince je plně využíván a zjednodušuje se tok dokumentů na úřadě i jejich následné zpracování. Díky sjednocení agendových informačních systémů jsme dosáhli jednotného prostředí, pro většinu prováděných činností na úřadě.

Tento informační systém komunikuje se všemi registry veřejné správy, které jsou nezbytné pro chod Obce Světlá Hora. Jeden z problémů dnešní doby – bezpečné připojení k internetu – má obec vyřešen díky firewallu, který byl pořízen v rámci tohoto dotačního titulu.

  logo iop