cez

ČEZ Distribuce a.s. upozorňuje občany na povinost k ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ, a to do 15. listopadu 2017. Podrobné informace naleznete v letáku