JOG568417 volby8Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek 20. a v sobotu 21. října 2017. Informace k možnosti hlasovat v případě potřeby na voličský průkaz naleznete zde, včetně žádosti o jeho vydání.  Informace o způsobu hlasování naleznete zde. Kompletní informace k volbám jsou průběžně zveřejňovány na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/ v sekci volby.